"mouse over"
for English menue
 

 

 
 
 
ELECTROHYPE 2006 – fjärde biennalen för datorbaserad och teknologisk konst ELECTROHYPE 2006 – the forth biennial for computer based and technological art
Lunds konsthall
9 december 2006 – 7 januari 2007
Vernissage fredag 8 december.
Lunds konsthall
December 9th 2007 to January 7th 2007
opening: Friday December 8th.
   
Lyckade utställningar i Lund Successful exhibitions in Lund
Både Electrohype biennalen i Lunds konsthall och utställningen PUBLIC-ELECTRONIC! på Skissernas Museum var lyckade med många besökare och bra recensioner. Lunds konsthall hade fler än 8500 besökare under de fyra veckorna som biennalen pågick och cirka 1500 personer hittade till Skissernas Museum för att se dokumentations utställningen om elektronisk konst i det offentliga rummet. Both the Electrohype biennial in Lund Konsthall and the exhibition PUBLIC-ELECTRONIC! In the Museum of Sketches were successful with many visitors and good reviews. More than 8500 visitors saw the exhibition at Lund Konsthall during the four weeks it was running. Approximately 1500 visitors found their way to the Museum of Sketches to see the exhibition about electronic art in public space.
Utställningskatalogen kan du ladda ner i pdf format här: Electrohype 2006 katalog The exhibition catalog can be downloaded in pdf format here: Electrohype 2006 catalog
   
Utställningen Electrohype 2006 var den fjärde biennalen för datorbaserad och teknologisk konst och ägde rum på Lunds konsthall. Electrohype 2006 was the fourth edition of the Electrohype biennial and was presented at Lunds konsthall, Sweden.
   
   
   
Electrohype 2006 presenterade arbeten av följande åtta konstnärer: Electrohype 2006 presented works by following artists:
Cory Arcangel (USA)
Kerstin Ergenzinger (Tyskland)
Jean-Pierre Gauthier (Kanada)
Mogens Jacobsen (Danmark)
Yunchul Kim (Korea)
Roman Kirschner (Österrike)
Mattias Nordéus (Sverige)
Gebhard Sengmüller (Österrike)
Cory Arcangel (USA)
Kerstin Ergenzinger (Germany)
Jean-Pierre Gauthier (Canada)
Mogens Jacobsen (Denmark)
Yunchul Kim (Korea)
Roman Kirschner (Astria)
Mattias Nordéus (Sweden)
Gebhard Sengmüller (Austria)
mer bilder och information om konstnärer/konstverken

more images and information about the artists and their artworks

   
Utställningen Electrohype 2006 presenterade en rad relativt stillsamma arbeten som varierar från komplexa installationer till visuell minimalism. Vissa konstverk arbetar med sina egna processer medan andra är av refererande karaktär. En sak alla verken har gemensamt är att de speglar hur teknologin och de nya medierna påverkar vår estetik och vårt förhållningssätt till konsten. The exhibition Electrohype 2006 will present a number of rather quiet artworks ranging from complex installations to visual minimalism. Some artworks are running their own internal processes while other works are commenting in their style and expression. A common factor for all the works is that they are mirroring the influence of technology and new media in our view of esthetics and attitude toward the arts.
Nytt för detta år var att biennalen visades i Lund. Organisationen Electrohype har tidigare anordnat tre biennaler i Malmö, senast på Malmö Konsthall under vintern 2004 – 2005. A major change for this year of the biennial is that it was presented in the city of Lund. Electrohype has previously organized three biennials in Malmo, the last biennial was presented in Malmo Konsthall during the winter of 2004 – 2005.
Lunds Konsthall Lund Konsthall
   
Effondrements, Jean Pierre Gauthier Roots Roman Kirschner
   
   
Elektronisk konst i det offentliga rummet Electronic art in public space
9 december - 7 januari December 9 – January 7
I tillägg till huvudutställningen visades även utställningen PUBLIC - ELECTRONIC! med tema ”elektronisk konst i det offentliga rummet” på Skissernas Museum i Lund, ett museum med inriktning på offentlig konst. Konstverken visades i dokumentationsform. Denna utställning visades parallellt med utställningen på Lunds Konsthall. In addition to the main exhibition we also presented the exhibition PUBLIC-ELECTRONIC! with the topic “electronic art in public space” at the Museum of Sketches in Lund, a museum dedicated to public art. The artwork was presented as documentations. This exhibition was presented during the same period as the main exhibition.
Mer information More information
   
Norelectronica Norelectronica
Electrohype anordnade även två kväller med elektronisk musik i samband med öppningen av biennalen. Konserterna gjordes i samarbete med den danska organisationen Komponent och Smålands nation i Lund.  Datum 8 och 9 december.
Electrohype  was also organizing two evenings with electronic music during the opening weekend for the biennial. The concerts where organized in cooperation with the Danish organization Komponent och Smålands nation, Lund. Dates for the concerts December 8th and 9th.
Norelectronica blev också mycker bra med ett spännande musikprogram och många besökare. Norelectronica went really well with an exiting program and many visitors.
mer information more information