"mouse over"
for English menue
 

 

 
Electrohype 2008 – femte biennalen för datorbaserad och teknologisk konst
Electrohype 2008 – the fifth biennial for computer based and technological art
Malmö Konsthall
15 november 2008 till 25 januari 2009
Malmö Konsthall, Sweden
November 15th 2008 until January 25th 2009
   
   
Utställningen presenterade 14 arbeten av 10 konstnärer på en yta om 1200 kvadratmeter på Malmö Konsthall. The Electrohype biennial 2008 introduced 14 artworks from 10 different artists, all presented in a 1200 squaremeter space at Malmö konsthall.
Till biennal valde vi en rad verk som på ett helt eget sätt är mycket komplexa i sina egna små universum – och som får oss att fundera kring det vi ofta tar för givet. For the biennial we have chosen works that in a unique way are complex in their own small universes – and makes us think about what we often takes as given.
I biennalen hade en genomgående linje om tid och pågående processer. Utställningen presenterade bland annat verk som är självständiga maskiner som arbetar långsamt och metodiskt samt olika objekt som animeras med hjälp av till exempel motorer och ljus, medan en del styrs av matematiska regler. Andra arbeten visade på förändring i vår tidsuppfattning eller i vår fysiska existens. The biennial hold a common theme about time and ongoing processes. In the exhibithion the wiever was invites to experience works that was independent machines slowly working in a methodic way, alonside with objects that are animated with, for example, motors and light and yet others controlled with mathematical rules. A number of the works showed on a change in our peception of time or of our physical existence.
Inte mindre än 49 425 besökare kom för att se utställningen som fått god respons från både publik och media. Not less then 49 425 visitors came to see the show and have received a lot of good response from both visitors and media.
   
   
Electrohype 2008 presenterade arbeten av följande tio konstnärer: Electrohype 2008 presented works by following ten artists:
Doug Back, CA Doug Back, CA
Ralf Baecker, DE Ralf Baecker, DE
Serina Erfjord, NO Serina Erfjord, NO
Kerstin Ergenzinger, DE Kerstin Ergenzinger, DE
Jessica Field, CA Jessica Field, CA
Voldemars Johansons, LV Voldemars Johansons, LV
Diane Morin, CA Diane Morin, CA
Kristoffer Myskja, NO Kristoffer Myskja, NO
Erik Olofsen, NL Erik Olofsen, NL
Bill Vorn, CA Bill Vorn, CA
   
Mer information om konstverken More information about the artworks
   
   
Adress till Malmö Konsthall: Address to Malmö Konsthall:
S:t Johannesgatan 7, Malmö S:t Johannesgatan 7, Malmö, Sweden
www.konsthall.malmo.se/ www.konsthall.malmo.se/
     
Electrohype 2008 katalog   Electrohype 2008 catalogue
Beställ gärna katalogen till utställningen via oss.
Pris 60 kr + porto.
 

You can order the the catalogue for the exhibition from us.
Price 60 SEK (approx 6 EUR)+postage

Paketpris: Electrohype 2004+Electrohype 2008 kataloger 100 kr.   Package price: Electrohype 2004+Electrohype 2004 catalogues 100 SEK (approx 10 EUR)
Finns även att köpas på Malmö Konsthall.   You can also buy the cataloge at Malmö Konsthalls bookstore
 
     
Performance öppningskvällen   Performance opening night

I samband med öppningen av utställningen gav Magnus Wassborg och Tore Nilsson en ljud-videoperformance.

  In connetion with the opening of the exhibition Magnus Wassborg and Tore Nilsson presented a Audio-Video performance.
mer information   more information
     

Föreläsningsserie:
Helheten är större än summan av delarna

  Lectures: The whole is more than the sum of its parts
I samband med utställningen Electrohype 2008 arrangerades en liten populärvetenskaplig föreläsningsserie om forskning med anknytning till utställningen.   In connection to the exhibition Electrohype 2008 a series of scientific lectures on research related to the exhibition was arranged.
Mer information   The lectures was held in swedish.
     
 
    Serina Erfjord, Black Stain