HotSpot#3 Electrohype

Lisa Jevbratt/C5, "1:1"
Sweden/USA

 

 

1:1 består av en databas som såsmåningom kommer att inne hålla alla web-platser i världen. Med hjälp av 5 olika inteface kan man se och använda databasen. Sökmotorer sänds ut för att undersöka om en adress finns på ett specifikt ip-nummer, och lagrar sedan den. Databasen kan ses som ett snapshot eller ett porträtt av webben, med stigande upplösning.

http://www.c5corp.com/1to1

 

1:1 consists of a database that contains the adresses of eventually every Web site in the world.
Crawlers are sent out to determine whether there is a site at a specific numerical adress, and store it. The database could be considered as a snapshot or a portrait of the web, revealing not a slice but an image
of the web, with increasing resolution.

http://www.c5corp.com/1to1


Kjell Yngve Petersen/Karin Søndergaard,
"Smiles in Motion"
Denmark

Smiles in Motion är en interaktiv möbel, designad för att skapa en relation mellan två människor. Verket möjligör en konservation på ett mycket speciellt sätt. Besökaren upplever de talade orden som en vibration samtidigt som han ser den andra deltagarens mun i en monitor framför sig.

http://www.boxiganga.dk/

Smiles in Motion is an interactive piece of furniture designed for relationships between two people, it enabels them to converse in a very special manner. As a visitor perceives what is spoken in form of vibrations he is also shown the mouth of the other visitor in a monitor fixed in a globe.

http://www.boxiganga.dk/


Lara Beloff, /Christopher Lindinger /Robert Praxmarer,
"nu-K-ke - a networked installation"
Finland/Austria

nu-K-ke - a networked installation. Verket består av en docka och en nål. När dockan träffas av nålen väljer en internetansluten dator ett slump-mässigt offer från någon av de anslutna användarna. Bilden av "stickaren" dyker sedan upp på skärmen samtidigt som man hör ett kort ljud. Dockan sjunger ett fragment från en sång varje gång någon sticker den och kan också vidarebefodra medddelanden som sänds från de registrerade anslutna offren.

http://www.saunalahti.fi/~
off/nukke/

nu-K-ke - a networked installation.
The interface of the piece is a doll which can be pierced with a needle. When the doll is hit a networked computer selects a random victim from the online users. The image of the"stabber" then appeares on on the screen accompanied by a short sound. Everytime the doll are pierced. it will sing a fragment of a song for the stabber. It will also speak messenges sent by the registered online-victims.


http://www.saunalahti.fi/~
off/nukke/


Magnus Wassborg,
"plan B"
Sweden

"plan B" är uppbyggd av mjuk och hårdvara och uttrycket är ett resultat av metavara som representeras av att hårddiskarna sänder ut frekvenser på mellanvågsbanden som går att ta emot på en vanlig radioapparat . Man ställer helt enkelt en radio på datorn , ställer in rätt frekvens på radion och lyssnar .

http://www.wassborg.org

"plan B" consists of soft- and hardware and is a result of metaware, represented by the radio frequencies transmitted by the computer discs that can be received with an ordinary radio. You simply put the radio onto the computer, adjusts the receiver to an appropriate frequency and listen.

http://www.wassborg.org


Rikard Lundstedt,
"Never Ending Story"
Sweden

Never Ending Stoy är en bearbetning av datorspelet Half-Life. Med hjälp av en joystick navigerar man i en 3D värld. Hur ditt möte med en artificiell antagonist utlöper är helt baserat på det sättet du rör dig genom rummet. Den narrativa prosessen i verket står i kontrast till en traditionell struktur för berättande. Never Ending Story is a modification of the computer game Half-Life. You navigate in a 3D environtment using a joystick and interact with a artifiacial antagonist based only on your movement through the space on the screen. The narrative process in the work is in contrast to taditional structure in storytelling.


Johannes Nyholm,
"Thomas och Hans"
Sweden

 

Thomas och Hans är en datorstyrd installation som består av ett ändlöst samtal mellan två personer, som representeras genom var sitt animerat porträtt på två olika bildskärmar placerade vända mot varandra. Dialogens gång är inte bestämd på förhand utan den skapas och utvecklas uner tiden. Samtalet har varken en början eller ett slut och teoretiskt sätt kan dialogen pågå för evigt.

Thomas and Hans is a computercontrolled installation showing a continuously conversation between two people. The persons are represented through two animated portraits on two monitors, facing eachother. The diaglogue is not determined before hand, but is created, and developed at the same time . The scene has neither beginning nor end. The conversation is not limited. Theoretically it can go on forever.

 


Alexei Shulgin
"386 DX"
Russia

386 DX är namnet på den gamla PC modell som används i verket. Datorn är placerad på marken tillsammans med ett par enkla högtalare. Installationen spelar ett urval välkända pop och rock låtar. På skärmen rullar ständigt texten "Skänk en slant till musikern!" som en uppmaning till publiken att lägga ett mynt i den placerade muggen framför "musikanten".

http://www.easylife.org/386dx/

 

386 DX is the name of the old PC that is used in this work. The computer is placed on the ground tohether with a pair of simple speakers. The installation is playing a number of well-known pop and rock songs. On the screen the text contoniusly says:" "Give some change to the musician!", a suggestion to the visitors to put some coins in the cup in front of the computor.

http://www.easylife.org/386dx/


jodi
"Untitled game"
Holland/Belgium

”untitled game” är ett antal Quake modifikationer, variationer eller rättare sagt abstraktioner av just det klassiska dataspelet Quake.I stället för att lägga till en massa effekter kan man säga att Jodi bryter spelet ned spelet i enklare beståndsdelar. På BAC har vi valt att visa tre olika versioner. Det finns ytterligare varianter av ”untiteled game” att hämta hem på jodis hemsida adressen är http://www.untitled-game.org

http://www.jodi.org

"untitled game" is a collection of Quake modifications, variations or to be more precise an abstraction of the classic computergame. Instead of adding several effects jodi breaks down it to simple elements in a process of undressig the original game. At BAC there will be three different games to play in the exhibition. Additional modifications can be downloaded from http://www.untitled-game.org

http://www.jodi.org


Matthias Karlsson
"A State of Independence?"
Sweden

"A State Of Independence?" är en mycket stillsam CD-rom. Verket är ett slags dokument bestående av sidor med system av ord och meningar nedklottrade under en lång tidsperiod. Genom animationer i texten ändras ordens och meningarnas betydelser.

"A state of independence?" is a very quiet CD-rom, a kind of dokument consisting of pages with systems of words and sentenses scrawled down under a long period of time. The meaning in the sentenses and words is changed by animations in the texts.

   
-- TILLBAKA -- -- BACK --