WORKSHOP:
Användning av interaktivitet i konstnärligt ändamål


Electrohype arrangerade workshopen, Användning av interaktivitet i konstnärligt ändamål, den 5 – 9 april 2001. Som kurshållare bjöd vi in Thomas Broomé och Johannes Nyholm.
Deltagarna bestod av tio konstnärer från både Norge och Sverige. Workshopen hölls i Digitala Bildverkstaden — Skåne och Tidskriftsverkstaden gemensamma lokaler i Malmö.
Vi valde att hålla en workshop i programmet Director som är ett program som ger många möjligheter och förutsättningar att skapa interaktiva verk.


Val av lärare baseras på deras konstnärliga verksamhet och goda kunskap och kännedom i detta program. Det var även ett plus att de har samarbetat i ett flertalet projekt tillsammans.
En viktig aspekt var även att kursledarna skulle vara konstnärer och använda datorn i sin konstnärliga verksamhet

Workshopen blev som helhet en mycket lyckad sådan och i och med den höga nivå det var på deltagarna så hann vi med betydligt mer än vad som var beräknat.
Med anledning av en lyckad workshop och flertalet önskemål från deltagare och andra så kommer Electrohype att anordna andra samt liknande typer av workshops i framtiden.

Utgångspunken med att arrangera workshops har varit att skapa möjligheter för konstnärer att tillägna sig kunskap om nya sätt att arbeta konstnärligt, med hjälp av datorer. Detta är kunskap som man vanligtvis bara kan få tillgång till genom kostsamma kurser eller inom ramen av en redan etablerad, mera långvarig, utbildningar. Dessutom är dessa kurser oftast med inriktning mot kommersiell användning. Vi vill erbjuda workshops på en ekonomisk nivå och i en miljö som är mera familjärt för utövande konstnärer.

WORKSHOP:
Interactivity applied for artistic purpose

During a five-day period, April 5th through 9th, we organized a workshop for artists wanting to learn more about the use of interactivity in a artistic context. The workshop took place in Digitala Bildverkstaden Skånes workspace in Malmoe and was led by Thomas Broomé and Johannes Nyholm. The workshop participants were artists from Sweden and Norway.
We chose to focus on the Macromedia Director software since this is a tool that gives the artist multiple opportunities in the process of creating a interactive artwork.

The decision to have Johannes and Thomas as teachers is based upon their excellent merits in creating interactive art and knowledge of this particular software. Other important issues are also the fact that they have used this software as a tool to create art and that they have worked closely together on several projects.

The workshop was overall very successful and the participants actually managed reach a more advanced level in the use of the software than we had expected. As a result of this experience, and due to demand from other artists, Electrohype will try to organize more workshops of this kind.

Our main objective for organizing this workshop was to create a possibility for artists to acquire new knowledge and methods of creating art by using computers. This knowledge is more often reserved for those who work in the commercial field and through that can manage to pay the rather steep fees that companies charge for these classes. We also wanted artists to be taught by other artists in a tradition and an environment that might be more corresponding to the artist’s preferences.