Electrohype 2000 team

Electrohype 2000 team

 

Anna Kindvall (projektledare)
Anna är konstnär och arbetar inom digitala tekniker med både internetprojekt och interaktiva installationer. Hon har utbildat sig inom multimedia i Holland samt konstutbildning på Grafikskolan Forum samt Konsthögskolan i Malmö.
Parallelt med sitt konstnärliga arbete har hon bland annat arbetat som projektledare på Digitala Bildverkstaden – Skåne som är en media verkstad för konstnärer och fotografer.
Egen webbsida

 

Anna Kindvall (coordinator)
Anna is an artist and works with new media as internetart and interactive installations.
She is educated in multimedia at Media GN, Holland and art education at Grafikskolan Forum and The Malmoe Art Academi.
she also has worked at Digitala Bildverkstaden – Skåne, a medialab in Malmoe for artists and photographers who works with new media.
website

 

Lars Midbøe (producent)
Lars Gustav Midbøe har en bakgrund inom fotografi och har under de senaste två åren i huvudsak jobbat som lärare och tekniker inom digital bild, fotografi, digital videoredigering och webbdesign, bla. på Högskolan för Fotografi och Film i Göteborg och Konsthögskolan i Malmö. Lars jobbar och titulerar sig numera som Digital Diversearbetare, och har bland annat varit med att bildat organisationen Electrohype

 

Lars Midbøe (producer)
Lars Gustav Midbøes background is in photography. During the last two years he has spent most of his time teaching and working as a technician in digital imaging, videoediting and webdesign. He is also one of the cofounders of the organization Electrohype. Lars currently works as and calls himself a digital roustabout.

Björn Fritz (moderator)
Björn är doktorand i konstvetenskap vid Lunds universitet och skriver sin avhandling om Bildskärmsestetik - maskinen som media för konst. Därutöver bedriver han undervisning i konstvetenskap; digital konst, perceptionsteori, queerteori och grafisk formgivning vid Lunds universitet (institutionen för konst- och musikvetenskap) och Malmö Högskola (avdelningen för Konst Kultur och Kommunikation). Fil kand 1993.
Lista över publicerade arbeten och artiklar.

 

Björn Fritz (moderator)
Björn is an undergraduate student of Art History at Lund University and is writing his thesis on Monitoraesthetics - on the computer as media for art. He's also a teacher of art theory; digital art, theory of perception, queertheory and graphic design at Lund University (Department of Art History and Musicology) and Malmö University College (department for art, communication and culture). BA 1993. List of publicized work.
Tandi Agrell (utställningformgivare)
Tandi är formgivare MDD. Hon är utbildad vid Institut for Rum, Danmarks Designskole 1990-96. De senaste sex åren har hon ägnat åt att undersöka utställningen som medium. Sedan avslutad utbildning har hon arbetat professionellt med en rad utställningar. Senast med utställningen "TID" på bomässan H99. Hon har även arbetat som scenograf för filmsekvenserna i "Mistūnkt", ett dataspel producerat av Deadline Multimedie i Köpenhamn. Electrohype är den första konstutställning hon är involverad i.

Tandi Agrell (exhibition-designer)
Tandi is a designer MDD. She received her education, 1990-1996, at the Danish School of Design, Department for Spatial Design. For the last six years she has been studying the issue of using the exhibition as a medium. Since 1996, she has been professionally involved with a series of exhibitions, the most recent being "TID" at the Housing Fair, H99 in Helsingborg. This exhibition dealt with changes in the style of living over the past hundred years in Sweden. She has also worked as a scenographer with "Mistūnkt", a computergame produced by Deadline Multimedia in Copenhagen.
Electrohype is the first art exhibition with which she is involved.

 

Linda Hilfling
Linda har sin bakgrund som filmstuderande. Hon har studerat på European Film College samt på DI i Stockholm.
Linda har även studerat multimedia och arbetat som regiassistent för teatrar i Köpenhamn och Stockholm. Just nu studerar hon på Arkitektskolan i Köpenhamn.
Linda har tillsammans med David Lundström arbetat med den virtuella konferensen Electrohype ONLINE.

Linda Hilfling
Linda has a background in studying filmmaking. Studied at the European Film College and later atttended a course in directing at the Swedish National Film School (DI). Also studied multimedia and worked as a director's assistant for theatres in Copenhagen and Stockholm. Currently, Linda is a student of architechture at the Royal Academy of Art in Copenhagen. Linda has together with David Lundström created the virtual seminar space for electrohype:
Electrohype ONLINE.

 

David Lundström
David har tillsammans med Linda Hilfling arbetat med den virtuella konferensen Electrohype ONLINE.

David Lundström
David Lundström has together with Linda created the virtual seminar space for electrohype:
Electrohype ONLINE.

 

Jesper Soholm
Jesper har arbetat med utformningen av utställningen Electrohype WEB.

Jesper Soholm
Jesper has made the design of the exhibition Electrohype WEB

 

-- TILLBAKA --   -- BACK --