Electrohype 2000 WEB utställning

Utställningen Electrohype WEB etableradess på Electrohypes webbsida mellan den 25 oktober och 11 november.

Utställningen innefattade enbart konstverk och projekt gjorda specifikt för Internet.

Den webbaserade utställningen formgavs av Jesper Søholm, Bizart, i Köpenhamn.

Följande konstnärer ställde ut på
Electrohype WEB:

Klara Nagy, Sverige

Bjørn Wangen, Norge

Sebastian Campion, Danmark

Olia Lialina, Ryssland

Vuk Cosic, Slovenien

Alexei Shulgin, Ryssland

Simon Biggs, England

Gerhard Schwoiger, Österrike

MEZ, Australien

 

Electrohype 2000 WEB Exhibition

The virtual exhibition where established at www.electrohype.org so anyone with Internet access could visit it.
The web exhibition started the 25th of October and ended the 11th of November.

The web-exhibition was designed by Jesper Søholm, Bizart, i Köpenhamn.

The followimng artists was exhibited
at Electrohype WEB:

Klara Nagy, Sweden

Bjørn Wangen, Norway

Sebastian Campion, Denmark

Olia Lialina, Russia

Vuk Cosic, Slovienia

Alexei Shulgin, Russia

Simon Biggs, United Kingdom

Gerhard Schwoiger, Austria

MEZ, Australia

-- TILLBAKA --   -- BACK --