Electrohype kastar in handduken
Electrohype throws in the towel

Efter fem års arbete för att främja ny mediakonst lägger nu Electrohype ner verksamheten. Det känns både konstigt och sorgligt speciellt med tanke på att vi just nu visas en stor utställning i Malmö Konsthall.
Utställningen Electrohype 2004 blev välbesökt, 35 000 personer såg utställningen och recensionerna har varit mycket possitiva. Men det ser ut till at bli det sista vi gör i Malmö. Ser man positivt på det är detta en snygg sorti för organisationen Electrohype.

After five years of promoting and advocating computer based art Electrohype have to close down its activities. It both a sad and strange feeling to have to close down, especially when we are thinking of the large exhibition we have presenting in Malmo Konsthall. The exhibition Electrohype 2004 has been visited by more than 35 000 and the reviews have been very good, but it might also be the last things we are organizing in Malmö. On the positive side maybe we can see it as a beautiful ending.
Vi hade hoppats och trott att denna utställningen, tillsammans med tidigare utställningar och andra aktiviteter, skulle vara en positiv brytpunkt för verksamheten men så blev det inte. We had hoped and believed that this exhibition, together with previous exhibitions and other activities, should be a positive breaking point for the organization. But we were wrong.
För ett par veckor sedan fick vi besked från Malmö Kulturstöd att de avslår våran ansökan för verksamhetsbidrag för året 2005. Summan vi hade ansökt om var 180 000 kronor, en summa som skulle kunna täcka upp baskostnader, hyra telefon, samt et par mindre utställningar. Efter vår plan skulle resterande verksamhet täckas med medel från annat håll, medel som vi kan söka under året. A couple of weeks ago we were told by the Malmo City Art council that they turned down our application for funding for our activities for 2005. We had applied for 180 000 sek (20000 euro), to cover basic costs such as rent and phones etc, and a couple of smaller exhibitions. According to our plans additional funding could be raised for other activities from other sources during the year.
Electrohype fick också avslag på ansökan om verksamhetsstöd för året 2004, den perioden med tyngst produktionsarbete med den pågående utställningen i konsthallen. Detta tillsammans med förra årets avslag på projektstöd för själva utställningen gör att vi mycket besvikna över Malmö Stad. Electrohypes application for activities was also turned down last year, the period were we were heavily involved in the preparation for the ongoing exhibition in Malmo Konsthall. This together wit the fact that we also was denied project funding for the ongoing exhibition itself in Malmo Konsthall make us really disappointed by the attitude from the City of Malmo.
Det skall nämnas att vi har blivit erbjudna ett ”plåster på såret” i form av ett projektbidrag om 110 000 kronor för verksamheten under 2005. En summa som är lite för liten för att säkra grunden för en vettig verksamhet.
Under de fem åren Electrohype har existerat har vi fått in projektstöd på totalt ca 4 miljoner. Detta har täckt alla utgifter inklusive produktions kostnader för alla de tre biennalerna. Av detta kommer drygt 200 000 från Malmö Stad. Med andra ord har vi gjort mycket för lite pengar. Vi är duktiga på att producera med liten budget men vi måste samtidigt ha ett minimum att existera på.
We should mention that we have been offered a consolation in the form of a project grant of ca. 12 000 EURO for our activities for 2005. This amount is just below the line of what is needed to cover basic expenses, and unfortunately it is another project grant. During the five years Electrohype has existed we have managed to raise approximately 4 million SEK ( 450 000 EURO), This has covered all expenses for the organization, including project costs for the three biennials. Roughly 22 000 EURO of this total is from Malmo City Art Council. In other words we have done many projects on very little money. We are able to do low cost productions but at the same time we do need a minimum just to exist.
Efter fem år måste Electrohype nu komma bort från den projektbaserade finansieringen och få lite mera stabilitet i ekonomin. Det görs bäst genom att man blir beviljat stöd för löpande verksamhet, samtidigt är formen verksamhetsstöd ett erkännande av en organisations verksamhet. Detta erkännande fick vi alltså inte av Malmö Stad. After five years Electrohype has to move from project based to a more stabile funding situation. The best way to achieve this would be that we could receive funding for running the organization. It is also ( in Sweden) that if an organization is granted this kind of funding that it is also seen as an acknowledgement of the organizations activities. We did not receive this acknowledgement from the city of Malmo.
Inom kort kommer vi att ha en diskussion med föreningens styrelse om hur vi skal avveckla verksamheten. Oavsett kommer inte föreningen att läggas ner helt men det kommer i framtiden att bli en radikal ändring i aktivitetsnivån.
Vi beklagar djupt denna situationen. Inte bara för vår egen del men även för konstnärer som arbetar inom den datorbaserade konsten och för publiken som har visat sitt intresse för denna konstformen.
During the next days we will have a discussion with the organizations board to try to make a decision on what to do, how to close down nicely. In any case the organization will not totally cease to exist but in the future there will be a radical change in the level of activities. We deeply regret the situation. Not only for ourselves but also for artists working in the genre and for the art interested audience that has visited our exhibitions.
Låt oss och andra veta om du inte tycker att Electrohype ska lägga ner If you think Electrohype should not close down please let us, and others, know why
För de som har någon spontan reaktion på detta är ni välkomna att besöka våran hemsida och skriva in en kommentar i vår gästbok som är etablerad för tillfället. If any of you have any spontaneous reaction to this you are welcome to visit our website and give a comment in the guest book that we have established for this occasion.